Error: undefined is not an object (evaluating 't.kaynakUrlimFoo.replace') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=5EAF0E09AF59406FB794BDE748539B5F:1:1783 invoke@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://sosyaltesisler.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r Otopark Ücret Tarifesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otopark Bilgileri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Otopark Ücret Tarifesi

 


1. Geçici Süreli Park Ücretleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesinde kısa süre kalan ve abonelikleri olmayan araçlardan yerleşke çıkışında Tablo 1’ de belirtilen ücretler alınır.


Tablo 1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesinde Geçici Süreli Park Ücretleri
(1)

0 - 1 Saat

1 - 2 Saat

2 - 4 Saat

4 - 6 Saat

6 - 8 Saat

8 - 10 Saat

10 - 12 Saat

12 - 24 Saat

10 TL

15 TL

16 TL

18 TL

21 TL

23 TL

25 TL

30 TL

 


2.Abonelik Ücretleri(Öğrenci)

 İÜC öğrencileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesindeki otoparklardan aşağıda belirtilen ücretleri ödeyerek abone olarak yararlanabilirler.

 

Tablo 2. İÜC Öğrencileri (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otopark Abonelik Ücretleri(2)

Aylık

6 Aylık

Yıllık

125 TL

625 TL

1250 TL

 

 

İSTİSNALAR:

1.    Üniversitemize ait veya üniversitemiz tarafından kiralanan araçlar plaka tanıma sistemine tanımlanır ve bu araçlardan ücret alınmaz.
2.    Üniversitemiz akademik ve idari personeline (çalışan/emekli) ait plaka tanıma sistemine tanımlanmış araçlardan ücret alınmaz. Plaka tanıma sistemine tanımlanmamış araçlara normal ücret tarifesi uygulanır.
3.    Her bir personel için sadece bir araç plaka tanıma sistemine tanımlanabilir. Plaka tanıma sistemine tanımlama yapılabilmesi için; aracın ruhsat sahibinin personelin kendisi ya da birinci derece yakını olması şartı aranır. Kiralık araçlarda kiralama sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekir.
4.    Dekanlık önü, garaj bölgesi ve monoblok bina girişinde resmi araçlar ve ambulanslar için yer ayrılır.
5.    İÜ akademik personeli (çalışan/emekli), İÜC akademik personelinin (çalışan/emekli) yararlandığı haklardan eşit şekilde yararlanır.
6.    Kampüs içerisinde hizmet veren işyerleri için tanımlı araçlardan (banka, restaurant, yemekhane, kafeterya, market, kuaför, fotokopi merkezi vb. işyeri çalışanlarından) ve kargo araçlarından ücret alınmaz.
7.    Ticari taksilerden ilk 15 dakika için ücret alınmaz. Kampüs içerisinde 15 dakikadan uzun süre kalan ticari taksilere normal ücret tarifesi uygulanır.
8.    Plaka tanıma sistemine tanımlanmış servis araçlarından ilk 30 dakika için ücret alınmaz. Kampüs içerisinde 30 dakikadan uzun süre kalan servis araçlarına normal ücret tarifesi uygulanır.
9.    Fakülte veya Enstitü Sekreterliğine onaylatılmak kaydıyla tez, doçentlik sınavı vb. sınavlar için gelen akademik personelin araçlarından ücret alınmaz.
10.    Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarının araçlarından, resmi plakalı araçlardan, kamu kuruluşlarının hizmet araçlarından ve ambulanslardan ücret alınmaz.
11.    Engelliler, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarından ücret alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İÜC öğrencileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesindeki otoparklardan aşağıda belirtilen ücretleri ödeyerek abone olarak yararlanabilirler.

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ

ARAÇ GEÇİŞ İŞLEMLERİ ESASLARI

Bu esasların amacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsündeki araç giriş-çıkış kapılarında uygulanacak olan kuralların belirlenmesidir. Bu kapsamda uygulanacak olan kurallar, aşağıda belirtilen beş kategori çerçevesinde ele alınacaktır:

1. Geçici Süreli Park

2. Ücretsiz Park

3. Öğrenci Aboneliği

4. Diğer Hususlar

5. Yürürlük ve Yürütme

1. GEÇİCİ SÜRELİ PARK

1.1.  İÜC CTF Kampüsünde kısa süreyle kalan ve aylık/dönemlik/yıllık abonelikleri olmayan araçlardan kampüs çıkışlarında kalınacak süreye göre o yıl için belirlenmiş olan otopark ücretleri alınır.


2. ÜCRETSİZ PARK

2.1.  İÜC akademik ve idari personeli, ruhsat@ansas.com.tr adresine kayıt yaptırmak şartı ile bir araç için ücretsiz geçiş hakkına (araç kişiye ait veya birinci dereceden yakını üzerine ise) sahiptir. Kayıt yaptırılacak araçlar şirkete ait ise ek olarak antetli ve kaşeli şirket evrakına yazılmış tahsis yazısı gereklidir. Eğer araç kiralık ise kiralandığına dair sözleşme örneği istenir.

2.2. ruhsat@ansas.com.tr adresine başvurarak gerekli işlemlerin yaptırılması kaydıyla, aşağıda belirtilen kişi ve kurumların ücretsiz park hakkı bulunmaktadır:

  • 2.2.1. Üniversitemize ait veya üniversitemiz tarafından kiralanan araçlar
  • 2.2.2. Üniversitemiz akademik ve idari personeline (çalışan/emekli) ait plaka tanıma sistemine tanımlanmış araçlar (Her bir personel için sadece bir araç plaka tanıma sistemine tanımlanabilir. Plaka tanıma sistemine tanımlama yapılabilmesi için; aracın ruhsat sahibinin personelin kendisi ya da birinci derece yakını olması şartı aranır. Kiralık araçlarda kiralama sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekir. Plaka tanıma sistemine tanımlanmamış araçlara normal ücret tarifesi uygulanır.)
  • 2.2.3. İÜ akademik personeli (çalışan/emekli), İÜC akademik personelinin (çalışan/emekli) yararlandığı haklardan eşit şekilde yararlanır.
  • 2.2.4. Kampüs içerisinde hizmet veren işyerleri için tanımlı araçlar (banka, restaurant, yemekhane, kafeterya, market, kuaför, fotokopi merkezi vb. işyeri çalışanlarına ait) ve kargo araçları
  • 2.2.5. Ticari taksilerden ilk 15 dakika için ücret alınmaz. Kampüs içerisinde 15 dakikadan uzun süre kalan ticari taksilere normal ücret tarifesi uygulanır.
  • 2.2.6. Plaka tanıma sistemine tanımlanmış servis araçlarından ilk 30 dakika için ücret alınmaz. Kampüs içerisinde 30 dakikadan uzun süre kalan servis araçlarına normal ücret tarifesi uygulanır.
  • 2.2.7. Fakülte veya Enstitü Sekreterliğine onaylatılmak kaydıyla tez, doçentlik sınavı vb. sınavlar için gelen akademik personelin araçları
  • 2.2.8. Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarının araçları, resmi plakalı araçlar, kamu kuruluşlarının hizmet araçları ve ambulanslar
  • 2.2.9. Engelliler, gaziler ile şehit ve gazi yakınları

3. ÖĞRENCİ ABONELİĞİ

3.1.  Abone yapılmak istenilen araçların öğrenciye ya da birinci derece yakınına ait olması gerekmektedir. Eğer araç şirkete kayıtlı ise ek olarak şirketten tahsis yazısı, kiralık araç ise kiralandığına dair sözleşme örneğinin ibrazı gereklidir.

4. DİĞER HUSUSLAR

4.1.  Abonmanlıklar ve araç geçiş hakkı ilgili kişi bazında tanımlanmıştır. Yapılan abonmanlık başkasına devredilemez veya başkası tarafından kullanılamaz. Bu şekildeki kullanımları tespit edilen araçlar kampüse girişten men edilir. Abonmanlıkların erken sonlandırılması durumunda kalan bakiye iade edilmez.

4.2.  Abonmanlığı olup da kaza yapan veya tamire giden araçlar için servisten alacakları servis kağıdı ile ruhsat@ansas.com.tr adresinden “ikame araç yazısı” alınarak geçici süreliğine otopark giriş çıkışı yapılabilir. Servis kağıdı almayan araç sahipleri ise günlük ücret ödeyerek otoparkı kullanabilirler.

4.3. Burada belirtilen kişi, kurum ve durumların dışındaki hususlarda, İÜC Rektörlüğünün alacağı kararlar uygulanır.

4.4. Otopark ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.5. Otopark abonelik süresi bitmeyen fakat mezun olan öğrencilerin kalan bakiyeleri iade edilmez.

5. YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

Bu esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve İÜC Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan araç giriş ve çıkış kapılarındaki geçiş işlemlerinde ücretlendirmelerin, 01 Mart 2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Ücretsiz Geçişler ve Öğrenci Geçişlerinde Otopark Kaydı için Gerekli Belgeler

Ücretsiz Geçişler için:
- Taşıt Bilgi Formu

- Araç Tescil Belgesi Fotokopisi (Araç kişi üzerine değil ise İÜC Sosyal Tesisleri Otopark İşletme Biriminden bilgi alınarak işlemler yapılmalıdır.)

- Gerekli belgeler ruhsat@ansas.com.tr adresine gönderilmelidir.

Not: Araç şirkete ait ise antetli evrak ile tahsis yazısı da iletilmelidir.


Öğrenci Geçişleri için:
- Taşıt Bilgi Formu
- Öğrencinin kendisine veya 1. derece yakınına ait olan aracın ruhsatta kişi adı yazan kısmının fotokopisi

- Öğrenci kimlik fotokopisi veya öğrenci belgesi
- Ödeme dekontu

- Gerekli belgeler ruhsat@ansas.com.tr adresine gönderilmelidir.

Not: Araç şirkete ait ise antetli evrak ile tahsis yazısı da iletilmelidir.

Taşıt Bilgi Formu için tıklayınız.